U bevindt zich hier:

Corona virus en jezelf gezond houden

Oefening

Staande Chi Kung (1)

Staande Chi Kung (2)

Volledige gezondheid

Beschreven medische waarde van Tai Chi

Gedocumenteerde medische voordelen van Tai Chi

De Golden Flower gemeenschap

Energie - De echte leraar

Arm Cirkel Oefeningen

Po Chi oefeningen

De Tien Punten van Yang Cheng Fu

1. Hoofd rechtop

2. Borstkas omlaag

3. Ontspan het middel

4. Vol en leeg

5. Schouders en ellebogen zakken

6. Gebruik I geen Li

7. Beneden enboven volgen elkaar

8. Zo binnen, zo buiten

9. Verbonden en ononderbroken

10. Kalmte in beweging

Yi leidt de Qi, Qi leidt de Li

De Wapenwet en Zwaarden

Kleine Cirkel Ademhaling

Energie Circulatie Oefeningen

Is Tai Chi Chuan the same as Taijiquan?

De Dui-fang

Boekenlijst

Uitgaven van Golden Flower Leden

Downloads

TQT Interview met Job Koesoemobroto

Algemeen:

Startpagina

Contact

Links

Copyright

Privacyverklaring

Disclaimer

Site-overzicht

Na een verhandeling over de eerste drie, deze keer punt 4 van de “Tien Punten van Yang”. Laatst vroeg iemand aan mij of de volgorde van de 10 Punten belangrijk is. Op dat moment moest ik het antwoord schuldig blijven. Na enig overdenking en de 10 Punten nadat we de 10 Punten in een gevorderdengroep hebben doorgenomen denk ik dat er wel degelijk belang is in de volgorde.
De eerste twee punten zijn als het ware een voorwaarde voordat de andere punten kunnen worden toegepast. De 10 Punten worden ook steeds lastiger te doorgronden. De eerste Punten kunnen nog extern worden uitgevoerd. De 'hogere' Punten zijn steeds meer intern. Punt 10 (zoek Kalmte in Beweging) is zelfs iets wat je niet kunt doen. Het is meer het niet-doen.
Nu eerst verder met Punt 4, Volgens Yang zelf het allerbelangrijkste in Tai Chi.

De Tien Punten van Yang

4. Onderscheid vol en leeg.
Dit is het allerbelangrijkste punt in Tai Chi Chuan. Wanneer het gewicht van het hele lichaam op het rechterbeen rust, dan is het rechterbeen vol en het linkerbeen leeg, en vice versa. Wanneer je vol en leeg kunt onderscheiden, kun je gemakkelijk wenden zonder kracht te gebruiken. Wanneer je (ze) niet kunt onderscheiden, is de stap zwaar en traag. De stand is niet stevig en kan gemakkelijk uit evenwicht gebracht worden.

Bijna een open deur, toch? Vol en leeg is één van de manieren om het allerbelangrijkste principe van Tai Chi de omschrijven. De Tai Chi Tu, ook wel het Yin-Yang symbool genoemd, is zo'n beetje te kortste samenvatting van de basisprincipes van Tai Chi Chuan.
Nu kunnen we een boekwerk schrijven over de fenomenen Yin en Yang. Echter, hier heeft meester Yang de specifieke aandacht gericht op de Yin en Yang (vol en leeg) in de benen.

Vol en Leeg - Wat is nou Yin en wat is nou Yang?
Vol wordt door vele mensen gezien als Yang, Leeg als Yin. De logica is hier dat een leegte, een ruimte een Yin kwaliteit heeft. Yin is ontvankelijk, Yang vult. Je kunt vanuit deze gedachte zeggen dat structureel het volle been Yang is en het Lege been Yin. In de structuur van de boogstand kan je inderdaad spreken over Vol-Yang en Leeg-Yin.
Toch wordt er in de literatuur soms anders gedacht. Bijvoorbeeld in het boek 'Tai Chi Secrets of the Yang Family' van dr. Yang Jwing-Ming wordt gesproken over Substantieel en Insubstantieel. Dit geeft een heel ander beeld over Vol en Leeg. Substantie, materie, is per definitie Yin. Insubstantie (raar woord, we nemen hier het recht om een nieuw woord in de Nederlandse taal te integreren), is per definitie Yang. In de Taoïstische filosofie is substantie de gevormde energie ofwel materie, ook wordt hier de gematerialiseerde intentie mee omschreven. Insubstantie is de energie zelf, het ongevormde, de mogelijkheid om zich te openbaren in de fysieke werkelijkheid.
In dit licht wordt Substantieel vertaald naar Vol, Yin. Insubstantieel is dan Leeg, Yang.

De praktijk
In de praktijksituatie spreek je over de functionaliteit van Yin en Yang (Vol en Leeg). Wat is de functie van het Volle been en wat is de functie van het Lege been?

Staan
In de boogstand is de standbeen substantieel, vol (er zit gewicht in) en het andere been insubstantieel, leeg. Afhankelijk van de stijl die men beoefent, is de gewichtsverdeling veelal 70-30. Wanneer in deze stand geen onderscheid wordt gemaakt tussen vol en leeg, is de verdeling 50-50. Dan ontstaat een situatie van 'double-weightedness'. Men staat dan weinig gegrond. Dit principe is te lastig om even uit te leggen. Wellicht stof voor een ander artikel of, nog beter, een workshop waarin dit gelijk kan worden geoefend.

De praktijk - Lopen
Bij het lopen MOET je gebruik maken van het principe Vol-Leeg. Simpel gezegd: met beide Vol kom je niet vooruit en wanneer beide benen Leeg zijn val je om. Het lopen zelf is een wisselwerking van één been vol, de ander leeg. Met de stap wisselt het om.
Met de Tai Chi Vorm is er nog iets anders in het spel. In de meeste stijlen die vandaag de dag worden beoefend, ga je meestal uit van de Boogstand. In het stappen (ook wel de kat-stap genoemd) bij de Golden Flower Vorm (net als in vele andere moderne vormen) verplaats je gewicht naar achteren om je voorste voet te draaien. Vervolgens verplaats je het gewicht weer naar voren en je brengt de achterste voet bij om mee te stappen. In klassieke stijlen is het veelal gebruikelijk om met de voorste voet te draaien terwijl er nog gewicht in zit. In beide gevallen onderscheid je keurig Vol en Leeg. Echter het is niet zo wendbaar als meester Yang bedoelt in dit punt. Meester Yang beschrijft in zijn verhandeling een prachtig martiaal principe. Tijdens een gevecht moet je wendbaar, snel en licht op je voeten zijn. De hiervoor beschreven manier van stappen is verre van snel. Probeer maar eens een sprintje te kat-stappen. Deze manier is goed voor de (langzame) Tai Chi Vorm, niet voor een gevecht.

De Snelle Vorm
In de Golden Flower Fast Form (de Snelle Vorm), leer je een andere manier van stappen. Deze is vergelijkbaar met het stappen in Hsing I (Xing Yi). Als voorbeeld nemen we de serie Peng (Afweer), Lu (rol Terug), Ji (Druk), An(Duw), In de langzame Vorm is de beweging steeds naar voren en naar achteren met het verschuiven van het gewicht. In de Snelle Vorm, omdat het een vecht-vorm is, blijf je naar voren gaan. Het gewicht verschuift wel van het linkerbeen naar het rechterbeen, maar er is geen teruggaande beweging met het lichaam. Dit voer je uit door de zogenaamde 'half step'.

Michuan Systeem
Scott M. Rodell geeft het Michuan systeem van de Yang familie door. Dit systeem is vroeger voor het publiek verborgen gehouden. Yang Cheng Fu gaf aan mensen buiten de familie (directe familie en discipelen) de Publieke Vorm door.
Scott legde in detail uit wat we eigenlijk doen met het stappen in Hsing I in onze Snelle Vorm. In de 'half step' is je voorste voet recht naar voren en je achterste voet wat gedraaid (bv 45 graden). De bal van je achterste voet is naast de hiel van de voorste. De voeten zijn zodanig geplaatst dat er nog een lijn, recht naar voren, tussen je voeten getrokken kan worden. De gewichtsverdeling is zo'n 90-10. In deze stand kan je heel makkelijk het gewicht verplaatsen, zonder dat je je lichaam beweegt.
Het lopen kan dan bijvoorbeeld als volgt gaan: Vanuit de beginstand (gewicht achter) stap je met je voorste voet naar voren. Je zet je gewicht erop en meteen komt de achterst voet bij. Je staat dan direct weer in de beginstand, echter met het gewicht voor. Heel snel kan je het gewicht verplaatsen naar het achterste been en stap je op dezelfde manier naar voren. Op deze manier kan je snel vooruit gaan zonder moeite.
Met ditzelfde principe kan je zowel vooruit als achteruit stappen, hele en halve stappen maken en makkelijk van richting veranderen. Zoals meester Yang zegt: Wanneer je vol en leeg kunt onderscheiden, kun je gemakkelijk wenden zonder kracht te gebruiken.

Natuurlijk, er valt nog veel meer te zeggen over dit punt. Mocht je je aangesproken voelen om het aan te vullen en/of suggesties te geven, of heb je vragen, stuur het dan naar mij op e-mail job@goldenflower.nl.