Algemeen:

Startpagina

Contact

Links

Copyright

Privacyverklaring

Disclaimer

Site-overzicht

De informatie op deze website, inclusief eventuele (Tai Chi-)oefeningen, is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Het betreft geen gezondheidsclaims.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel de informatie met zorg en nauwkeurigheid wordt samengesteld, kan deze website informatie bevatten die onjuist en/of niet volledig is.

De samenstellers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade die - op welke wijze dan ook - een gevolg is van het gebruik van deze website en/of informatiebronnen. Datzelfde geldt voor de websites en informatiebronnen van derden waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. Die informatie wordt niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden.

U bent en blijft verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid!

Het gebruik van enige informatie afkomstig van deze website, in welke vorm dan ook, geschiedt geheel voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. De informatie - inclusief oefeningen, ideeën en suggesties, en daaraan gerelateerde documenten - kunnen niet worden beschouwd als een (professioneel) medisch advies en evenmin ter vervanging van een consult of een behandeling door een arts.

Een reguliere Golden Flower les in Tai Chi (Taijiquan), Chi Kung (Qigong) of aanverwante oefeningen is geen therapie, medische behandeling of een vervanging daarvoor.
Eventuele adviezen, oefeningen en technieken mogen niet worden toegepast, indien u niet in een voldoende goede psychische en lichamelijke gezondheid verkeert. Raadpleeg voor u begint met oefenen, het aanpassen van uw huidige therapie, of bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd eerst uw arts, specialist of apotheker. Bespreek met die deskundige(n) of dergelijke oefeningen u zouden kunnen helpen.